Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dnmmmWlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

INSEE Vietnam

Build For Life

INSEE Vietnam - Formerly known as Holcim, has become the leading cement producer and waste management in Vietnam since 1994.

  • hZWZl5dnmmmWlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWxrbpZwsbA.
2023

Company Menu

Company activity

INSEE HỌP MẶT CÙNG HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (VECEA)

By: INSEE Vietnam | Posted: Wed, 05/18/2022 - 00:27

Vừa qua, đại diện INSEE Việt Nam, Ông Eamon John Ginley – Tổng Giám đốc và Ông Phạm Văn Thông – Phó Tổng Giám đốc cùng các bộ phận liên quan đã tổ chức buổi gặp mặt và trao đổi cùng Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc Vụ tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững – Bộ Công Thương Việt Nam để giới thiệu về những giải pháp quản lý, tái tạo năng lượng tối ưu cùng những định hướng phát triển trong lĩnh vực năng lượng trong thời gian sắp tới.

Được biết đến là Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng duy nhất được nhận giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp năm 2021, những nỗ lực của INSEE Việt Nam trong việc tối ưu sử dụng nhiên liệu và năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiểm soát triệt để lượng phát thải đến môi trường đã nhận được nhiều quan tâm từ phía VECEA. Cuộc gặp gỡ đã giúp INSEE cùng Hiệp hội tiết kiệm năng lượng xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên cho những cam kết về phát triển công nghệ, kỹ thuật nhằm tối ưu năng lượng sử dụng cũng như công tác bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp.

Comment

hZWZl5dnmmmWlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWWZmehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccWxhlZecnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5dnmmmWlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...